Hutnicza 37B, Gdynia 58 620 82 61
Liberalizacja transportu drogowego: Implikacje dla firm

Liberalizacja transportu drogowego: Implikacje dla firm

 

W erze globalizacji, transport drogowy stanowi kluczowy aspekt działalności międzynarodowych firm

 

 

Transport drogowy jest istotnym elementem działalności każdej firmy działającej na rynku międzynarodowym. Jednak zmieniające się regulacje i umowy mogą wpływać na sposób, w jaki przedsiębiorstwa prowadzą swoje operacje.

Ministerstwo Infrastruktury niedawno otrzymało odpowiedź od unijnej Komisarz ds. transportu, Adiny Valean, w sprawie zasad stosowania przepisów umowy międzynarodowej między Unią Europejską a Ukrainą, dotyczącej transportu drogowego towarów.

Umowa ta, podpisana 29 czerwca 2022 r., zliberalizowała niektóre rodzaje przewozów drogowych towarów pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską do 30 czerwca 2023 r. Na mocy tej umowy, niektóre przewozy drogowe nie wymagają już uzyskania zezwoleń, które były konieczne na podstawie wcześniejszych dwustronnych umów o międzynarodowym transporcie drogowym. Ta umowa została dodatkowo przedłużona do 30 czerwca 2024 r.

Jednak nie wszystko było gładkie. Polskie przedsiębiorstwa zaczęły doświadczać problemów z ukraińskimi służbami, które niesłusznie nakładały na nich kary za brak zezwoleń, które w świetle nowej umowy nie były już wymagane. Ta sytuacja spowodowała, że Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk, zdecydował się zwrócić się do Komisji Europejskiej. Rezultat? Komisja Europejska potwierdziła, że ukraińskie służby nie mają prawa żądać od polskich przewoźników drogowych dodatkowych zezwoleń na transport międzynarodowy.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, zaznacza, że resort poprosił Komisarz Valean o wyjaśnienie kwestii rozbieżności w interpretacji zakresu umowy. Weber twierdzi, że odpowiedź KE w pełni potwierdza stanowisko polskich przedsiębiorców.

Umowa między Unią Europejską a Ukrainą szczegółowo określa warunki wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników unijnych i ukraińskich. Co ciekawe, pierwotna propozycja Komisji Europejskiej sugerowała przedłużenie obowiązywania umowy na bliżej nieokreślony termin, tj. do momentu zakończenia działań wojennych. 

Dzięki interwencji Polski, ta propozycja została zmieniona, a obowiązywanie umowy zostało przedłużone jedynie do 30 czerwca 2024 r.

Ta decyzja stanowi ważny krok w utrzymaniu równowagi w traktowaniu przedsiębiorstw wykonujących przewozy towarów między krajami. Jak podkreślił Minister A. Adamczyk, polski sektor transportu jest zdeterminowany, aby pomagać walczącej z rosyjską agresją Ukrainie, ale ważne jest, aby zachować równowagę we wzajemnym traktowaniu przedsiębiorców.

Podsumowując, liberalizacja transportu drogowego towarów między Ukrainą a Unią Europejską stanowi istotne zwycięstwo dla polskich przewoźników. Pozwala na eliminację niepotrzebnych barier i skomplikowanych procedur, umożliwiając sprawniejszy przepływ towarów i usług między granicami. Jednak jak pokazują niedawne wydarzenia, niezbędna jest ciągła weryfikacja i dialog na poziomie międzynarodowym, aby zapewnić, że takie umowy są stosowane i interpretowane w sposób sprawiedliwy dla wszystkich stron.